Mini Adult 4kg

Medium Adult 4kg

Maxi Adult 4kg

Giant Adult 4kg

Labrador Ret. Ad. 3kg

Mini Adult 8kg

Medium Adult 15kg

Maxi Adult 15kg

Giant Adult 15kg

Labrador Ret. Ad. 12kg